ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΔΥΟΣΜΟ
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ
ΘΥΜΑΡΙ
ΚΑΡΔΑΜΟ
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟ
ΚΡΕΣΣΟΝ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ
ΡΙΓΑΝΗ
ΤΖΑ'Ι'ΒΣ