ΕΞΩΤΙΚΑ ΒΑΒΥ ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ green/red/orange
ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΟ ΒΑΒΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
ΜΠΛΕ ΜΟΥΡΟ ΒΑΒΥ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
ΦΡΑΓΟΣΤΑΦΥΛΑ ΒΑΒΥ Patty Pans
ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ ΒΑΒΥ ΦΟΙΝΟΚΙΟ
ΛΑ'Ι'ΜΣ ΒΑΒΥ ΠΡΑΣΣΑ
ΛΙΤΣΕΣ ΒΑΒΥ ΚΑΡΟΤΑ
ΜΑΓΚΟΣ ΒΑΒΥ ΛΑΧΑΝΟ
ΜΑΓΚΟΣΤΙΝ ασπρο/κοκκινο/σαβο'ι'
ΠΑΠΑΓΙΑ και mixed
ΠΑΣΣΙΟΝ ΦΡΟΥΤ ΒΑΒΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
ΠΙΤΑΧΑΓΙΑ ΒΑΒΥ ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΡΑΜΠΟΥΤΑΝ
ΦΡΑΓΓΟΣΥΚΑ
ΦΥΣΣΑΛΙΔΕΣ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΟΚΚ.
ΓΚΟΥΑΒΑΣ